menurut ilmu pengetahuan bahwa embrio yang berada dalam perut ibunya itu di tutupi oleh tiga selaput. Selaput ini tidak akan terlihat, kecuali dilakukan dengan pembedahan yang teliti, sehingga yang nampak oleh mata seolah-olah hanya satu selaput saja. Selaput inilah yang dinamakan selaput choiron, selaput amnion, dan dinding uterus oleh ilmu kedokteran modern. dalam Al qur'an yang terdapat pada surat Az zumar ayat 6 memperkuat pendapat tersebut :

" Dia menciptakan kamu dari seorang diri Kemudian dia jadikan daripadanya isterinya dan dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan*. yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. tidak ada Tuhan selain Dia; Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?"(Az Zumar : 6)

* tiga kegelapan itu ialah kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim.

Dalam ayat ini terkandung mukjizat ilmiah bagi al qur'an bahwa rahim mempunyai tiga selaput yang diberi nam dhulumat (kegelapan-kegelapan) karena selaput ini bisa menghalangi dan menutupi sinar cahaya, dalam ilmu modern disebutkan ada tuga selaput.